GAZY CIEPLARNIANE

Raport Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (z ang. IPCC –…