SIŁA SŁOWA

Ostatnie wydarzenia w kraju dały mi sporo do myślenia. Łamanie…