Zbiór własnych przemyśleń o życiu, otaczającej nas rzeczywistości, relacjach międzyludzkich i upływie czasu. Piszę tutaj prosto z serca, patrzę tam, gdzie wzrok nie sięga, szukam natchnienia wysoko w górach